Hartpury College

Norway

Further Education

  • Vitnemål fra Grunnskolen (Leaving Certificate from Compulsory School / Lower Secondary School) (formerly Avgangseksamen) is considered in lieu of GCSE’s.

Higher Education

  • Vitnemål fra den Videregående Skole
  • Vitnemål

Students who hold the Vitnemål fra den Videregående Skole will be considered for admission onto undergraduate programmes. Those with Vitnemål fra Teknisk Fagskole (Technical College)/Tekniker and Norweigan Bachelors degree qualifications may be eligible for advanced entry.

 

videreutdanning

  • Vitnemål FRA Grunnskolen ( vitnemål fra grunnskole / ungdomsskole ) (tidligere Avgangseksamen) regnes i stedet for GCSE.

høyere utdanning

  • Vitnemål FRA hiet Videregående Skole
  • Vitnemål

Studenter som holder Vitnemål FRA hiet Videregående Skole vil bli vurdert for opptak til studieprogrammer . De med Vitnemål FRA Teknisk Fagskole ( Technical College) / Tekniker og Norsk bachelorgrad kvalifikasjoner kan være kvalifisert for avanserte oppføring.